Sabtu, 08 Januari 2011

SYARAT KENAIKAN TINGKAT

SYARAT KENAIKAN TINGKAT

PENGHELA I (TARUNA)

GERAKAN KEPANDUAN HIZBUL WATHAN

MADRASAH MU’ALLIMIN MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

No

Materi Tingkatan

Tanggal

Paraf

1

Minimal telah berusia 16 tahun dan telah menjadi tamu penghela selama dua bukan2

Mengerti Rukun Iman dan Rukun Islam, serta hal yang dapat merusaknya3

Mengerti peraturan Sholat lima waktu, Jum’at, Ied dan syarat sahnya Sholat berjama’ah4

Mengerti tiga tingkatan najis dan cara mensucikannya5

Dapat berthahara dari hadast besar dan hadast kecil6

Dapat menerangkan sejarah singkat tarikh Nabi Muhammad saw, terutama mengenai Isra’ Mi’raj dan Hijrah Nabi7

Faham Azas dan Tujuan Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan8

Faham dan mengerti Janji dan Undang-undang Pandu Hizbul Wathan, dan berusaha melaksanakannya dalam masyarakat9

Sanggup berbakti demi kepentingan Islam, Muhammadiyah dan Hizbul Wathan10

Tahu penyakit rakyat yang terpenting dan pencegahannya11

Faham dan tahu kesehatan dalam perjalanan12

Pernah berkemah minimal 4 hari berturut-turut13

Dapat membaca peta topografi14

Dapat membuat peta countur (menyalin dari topografi ke countur)15

Tahu dan faham alat-alat komunikasi lapangan16

Tahu dan faham alat- alat komunikasi elektronik17

Tahu cara menggunakan tali dalam mountenering18

Tahu atribut dalam Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan19

Tahu sejarah Hizbul Wathan dan sejarah kebangkitan kembali Hizbul Wathan20

Tahu struktur organisasi Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan21

Melakukan renungan jiwa/ muhasabah ketika akan dilantik
Dilantik menjadi Penghela Tingkat I (TARUNA)

Pada Upacara Pelantikan

Dilaksanakan pada,

hari/ tanggal :..............................................................

waktu :..............................................................

tempat :..............................................................

Dilantik oleh,

nama :..............................................................

jabatan :..............................................................

Fastabiqul Khairat

Tertanda,

Pealantik

__________________________

Tidak ada komentar: